Murseli Arkitekt + Partner

MA+P

Murseli Arkitekt + Partner

Murseli Arkitekt + Partner është firmë për arkitekturë dhe inxhinjeri që në kuadër të saj zhvillon projektime në arkitekturë, urbanizëm, interier, dizajn prodhimesh, konstruksione dhe inxhinjerike, makinerike, elektroteknike dhe hidraulike. Bejmë udhëheqjen e projekteve (projekt menaxhim) realizimin e punëve inxhinjering si dhe konsulenca të ndryshme në dhe në lidhje me industrinë e ndërtimtarisë.

Evoluimi dhe Rizomet:

1997 Ilir Murseli diplomoi në Fakulltetin e Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë në Univerzitetin e Prishtinës.
1997 Formon firmën projektuese IMA&P Ilir Murseli Arkitektët dhe Partnerët.
2000 IMA&P regjistrohet si UCG United Consultants Group.
2002 UCG ri-regjistrohet si Laborator për Arkitekturë UCG.
2008 MA+P Murseli Arkitekt + Partner është kompania trasheguese e të gjitha punëve dhe përgjegjësive të firmave paraprake.

Ilir Murseli (1965) inxhinier i diplomuar i arkitekturës

1992-1997 Punoi dhe drejtoi si inxhinier i arkitekturës në projekte ndërkombëtare në Stamboll; Ashkabad; Kairo; Jerusalem; Turkmenbashi;  me kompani të ndryshme projekt menaxhuese në lëmitë projektuese dhe ndërtimore si John Laing International; HollowayWhiteAllom; International Bechtel Incorporated; Lockheed International; Alsim - Alarko; GOK-yapi; International Management Group.
2001-2007 Ligjëroi në Fakulltetin e Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë në Univerzitetin e Prishtinës lënda Analizë Arkitekturale.

Zyre Qëndrore Prishtinë

e-mail: zyre@murseliarchitects.com
address: blvd. Agim Ramadani 34 - 19, 10000 Prishtinë, Republic of Kosovo
cel: + 377 44 12 64 44
tel: + 381 38 22 61 68
web: murseliarchitects.com

Site by: Frakton & ProjectGraphics
Murseli Arkitekt + Partner