Shtëpia PIV

Shtëpia PIV

Në partneritet me Luca Gazzaniga Architetti dhe Joao Nunes-PROAP.

Info

  • Data : 2011-2013
  • Status : I përfunduar
  • Lokacioni : Prishtinë, Kosovë
Projekti tjetër