Cacttus Shkolla

Cacttus Shkolla

Shkollë profesionale për IT

Info

  • Data : 2016-2017
  • Status : I përfunduar
  • Lokacioni : Prishtinë, Kosovë
Projekti tjetër