ZMB PZ

ZMB PZ

“Zyre Model për Biznis”

Info

  • Data : 2016-2017
  • Statusi : I pa përfunduar
  • Lokacioni : Prizren, Kosovë
Projekti tjetër